Mateřská škola > Vzdělávací program

0. Úvod - ŠVP PV 2016, akt. 2017

1. Identifikační údaje - ŠVP PV 2016, akt. 2017 - str. 1

2. Charakteristika školy - ŠVP PV 2016 - str. 2

3.1 Podmínky vzdělávání - věcné podmínky - ŠVP PV 2016 - str. 3

3.2 Podmínky vzdělávání - životospráva - ŠVP PV 2016 - str. 4

3.3 Podmínky vzdělávání - psychosociální podmínky - ŠVP PV 2016 - str. 5

3.4 Podmínky vzdělávání - organizace - ŠVP PV 2016 - str. 6

3.5 Podmínky vzdělávání - řízení MŠ - ŠVP PV 2016 - str. 7-8

3.6 Podmínky vzdělávání - pers. a pedag. zajištění - ŠVP PV 2016 - str. 9

3.7 Podmínky vzdělávání - spoluúčast rodičů - ŠVP PV 2016 - str. 10

3.8 Podmínky vzdělávání - podmínky pro vzdělávání dětí se SVP - ŠVP PV 2016 - str. 11

3.9 Podmínky vzdělávání - podmínky pro vzdělávání dětí nadaných - ŠVP PV 2016 - str. 12

4. Organizace vzdělávání - ŠVP PV 2016 - str. 13

5. Charakteristika vzdělávacího programu - ŠVP PV 2016 - str. 14

6.1 - 1. integrovaný blok ŠVP PV 2016 - Já, kamarádi a školka - str. 16 - 20

6.2 - 2. integrovaný blok ŠVP PV 2016 - Čas padajícího listí - str. 21 - 25

6.3 - 3. integrovaný blok ŠVP PV 2016 - Všichni se vejdeme do vánoční koule - str. 26 - 28

6.4 - 4. integrovaný blok ŠVP PV 2016 - Zimní povídání - str. 29 - 32

6.5 - 5. integrovaný blok ŠVP PV 2016 - Jaro na tvé dlani - str. 33 - 39

6.6 - 6. integrovaný blok ŠVP PV 2016 - Svět má vrátka otevřená - str. 40 - 44

7. Evaluační systém a pedagogická diagnostika - ŠVP PV 2016, akt. 2017 - str. 45 - 46