Také ve školním roce 2021/22 se uskutečnilo dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY. Děkujeme všem, kteří se šetření účastnili, níže zveřejňujeme výsledky. Vedení školy bude výsledky analyzovat se zaměstnanci školy (pedagogickými i nepedagogickými), event. opatření ke zlepšení budeme realizovat od začátku nového školního roku.

MAPA ŠKOLY 2021/22 - souhrn

MAPA ŠKOLY 2021/22 - analytická zpráva