Platby

ŠKOLNÉ na školní rok 2020/21

 • trvalým příkazem - částka 590,- Kč/měsíčně, splatnost do 15. dne v příslušním měsíci (lze platit i v měsíci předcházejícím spolu s platbou stravného - každou platbu zvlášť)

 • neopomeňte uvést variabilní symbol vašeho dítěte

STRAVNÉ na školní rok 2020/21

 • trvalým příkazem - částku ještě upřesníme, splatnost do 15. dne předcházejícího měsíce (tj. v srpnu se platí na září)

 • neopomeňte uvést variabilní symbol vašeho dítěte

TŘÍDNÍ FOND na školní rok 2020/21

 • převodem na účet
 • částka upřesněna na 1. třídní schůzce - 1.500,- Kč/rok
 • v případě sourozenců - celkem za oba 2.000,- Kč/rok
 • splatnost je do 15. 11. 2020
 • částku je možné rozdělit na dvě splátky, druhá splátka má splatnost do 15. 2. 2021

ČÍSLO ÚČTU: 2844654329/0800

DOTAZY: 

 • p. hospodářka Ing. Helena Píšová
 • helena.pisova@zs-ns2.cz