Platby

ŠKOLNÉ na školní rok 2018/19

možnosti placení:

  • trvalým příkazem - na částku 650,- Kč/měsíčně, do června 2019, splatnost do 15. dne v měsíci s příslušným VS

  • měsíčně složenkou - po domluvě s paní hospodářkou na e-mailu: helena.pisova@zs-ns2.cz 

 

STRAVNÉ na školní rok 2018/19

možnosti placení:

  • trvalým příkazem - na částku 700,- Kč/měsíčně, do června 2019, splatnost do 15. dne v měsíci s příslušným VS

  • měsíčně složenkou s aktuální částkou - po domluvě s paní hospodářkou na e-mailu: helena.pisova@zs-ns2.cz

 

TŘÍDNÍ FOND na školní rok 2018/19

převodem na účet 1.500,- Kč na dítě

v případě sourozenců je částka 2.000,- Kč pro obě děti na školní rok

splatnost do 15. 11. 2018

částku je možné rozdělit na dvě splátky, druhá splátka má splatnost do 15. 2. 2019

 

ČÍSLO ÚČTU: 2844654329/0800

VARIABILNÍ SYMBOLY:  

- jsou přiděleny každému dítěti pro každou platbu individuálně

- případné dotazy směřujte výhradně na paní hospodářku ing. Helenu Píšovou:

e-mail:  helena.pisova@zs-ns2.cz

Od ledna 2019 chystáme změnu v systému přidělování variabilních symbolů tak, aby dítě mělo po celou dobu docházky do MŠ jedno individuální číslo použitelné ve variabilních symbolech.