Platby

ŠKOLNÉ na školní rok 2022/23

 • trvalým příkazem - částka 250,- Kč/měsíčně, splatnost do 15. dne v příslušním měsíci (lze platit i v měsíci předcházejícím spolu s platbou stravného - každou platbu zvlášť)

 • neopomeňte uvést variabilní symbol vašeho dítěte

STRAVNÉ na školní rok 2022/23

 • trvalým příkazem - částku ještě upřesníme, splatnost do 15. dne předcházejícího měsíce (tj. v srpnu se platí na září)

 • neopomeňte uvést variabilní symbol vašeho dítěte

TŘÍDNÍ FOND na školní rok 2022/23

 • převodem na účet
 • částka bude upřesněna na 1. třídní schůzce 
 • v případě sourozenců - celkem za oba 
 • splatnost je do 20. 10. 2022
 • částku je možné rozdělit na dvě splátky, druhá splátka má splatnost do 15. 2. 2023

ČÍSLO ÚČTU: 2844654329/0800

DOTAZY: 

 • p. hospodářka Ing. Helena Píšová
 • helena.pisova@zs-ns2.cz