O školce > Sponzoring, dary

Informace o možnostech sponzorování školky

Děkujeme rodičům, prarodičům i dalším přátelům naší školy i školky za poskytnutí sponzorských darů.
 

Přijaté sponzorské dary:

Vybavení tříd (koberec)
Zahradní lavičky 
 
Za všechny dary školka velmi děkuje. V případě zájmu o sponzorování některých aktivit kontaktujte třídního učitele či ředitelku školy s Vaší nabídkou.

Školka přivítá sponzorské dary pro různé oblasti své činnosti:

Vybavení tříd (didaktické i ICT pomůcky, IT technika, nákup aplikací na iPady, zlepšení prostředí tříd, ...)
Vybavení dvora zahrady školky (míče, hračky na písek...)