O školce > Pronájmy prostorů

Školka nabízí pro pravidelnou činnost i pro jednorázové akce tělocvičnu ve své budově. Zájemci mohou kontaktovat p. referentku Radku Šutovou (radka.sutova@zs-ns2.cz, mobil: 602 257 135) za účelem poskytnutí informací a sepsání pronájemních smluv.
 
Ceny pronájmů od 1. 9. 2021:

Typ prostor: Dlouhodobý pronájem: Jednorázový pronájem:
Mateřská škola:    
Tělocvična (41 m2) 150,- Kč/hod. 225,- Kč/hod.

 
V případě pronájmů za účelem konání vzdělávacích aktivit pro děti či žáky školy poskytuje škola zvýhodněné ceny pronájmů.
Informace poskytne p. referentka Šutová (kontakt viz výše).
 

PO DOBU REKONSTRUKCE MŠ, TJ. VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022, SE NEBUDE TĚLOCVIČNA PRONAJÍMAT


Tělocvična:

úterý - pátek vždy po 17. hodině

mimo státní svátky


Ukázky pronajímaného prostoru: