Školní jídelna > Vnitřní řád školní jídelny

Ve vnitřním řádu školní jídelny naleznete podmínky a organizaci stravování v mateřské škole

Vnitřní řád školní jídelny MŠ - k 1. 8. 2020