Mateřská škola > Dokumenty > Školní řád

Školní řád MŠ stanovuje základní práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců dětí, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci MŠ, provoz a vnitřní režim MŠ, zásady povinného předškolního vzdělávání a další podmínky provozu MŠ.

Školní řád mateřské školy - od 1. 9. 2020