Kroužky > Jazyková šestka

Pro školní rok 2022-23 bude upřesněno

JAZYKOVÁ ŠESTKA: ve školním roce 2021 - 22 jsme se díky malému počtu přihlášených dětí do tohoto programu nedostali, přesto nabízíme níže uvedené:

ANGLIČTINKA pro předškoláky i nepředškoláky za nedotovanou cenu - začínáme v říjnu 2021 (bližší informace na nástěnce ve školce):

Vede externí lektorka Lenka Cohnová

pondělí a středa 15.00 - 15.30 hodin

Lekce probíhají přímo v MŠ, 2krát týdně cca 8 - 12 dětí ve skupince. Náplní kroužku je získání první slovní zásoby jazyka s maximálním důrazem na správnou výslovnost. Veškeré učební materiály dostanou děti během školního roku. Výsledkem kurzu je především zájem dítěte o cizí jazyk a slovní zásoba odpovídající věku dítěte.

Veškeré platby jsou vedeny v účetnictví agentury.