Kroužky > Jazyková šestka

JAZYKOVÁ ŠESTKA:

ANGLIČTINKA pro předškoláky - začínáme v říjnu 2019 (bližší informace na nástěnce ve školce):

Vede externí lektorka Marcela Benešová

pondělí a čtvrtek 15.30 - 16.00 hodin

Lekce probíhají přímo v MŠ, 2krát týdně cca 8 - 12 dětí ve skupince. Náplní kroužku je získání první slovní zásoby jazyka s maximálním důrazem na správnou výslovnost. Veškeré učební materiály dostanou děti během školního roku. Výsledkem kurzu je především zájem dítěte o cizí jazyk a slovní zásoba odpovídající věku dítěte .

Kroužkovné se hradí z větší části z projektu Jazyková šestka, rodičovská spoluúčast je 600,- Kč na pololetí.

Kroužek Angličtinky nabízíme i "neškoláčkům" - za tyto děti rodiče hradí plnou, nedotovanou cenu 1.600,- Kč za pololetí. 

Veškeré platby jsou vedeny v účetnictví agentury.

Přihlášení zde:

https://forms.gle/Eq8ji7qcDc6LM2kL7